İngilizce reklamların izlenip, yabancı kelimelerin öğretildiği ardından sözel iletişime geçildiği, son derece ilginç bir çalışmadır. Görsel ve işitsel uyaranlarla yeni yapı kavramanın hızlandırıldığı çalışmamız da entegre skills aktiviteleri arasındadır.