Farklı dönemlere imzalarını atmış ünlü parçalar dinlenir, yabancı kelimeler kavratılır, ardından dönemle ilgili okuma çalışması yapılır. Eğlenerek, doğru telaffuz edinme ve yeni yapılar öğrenmenizi sağlayacak aktivitemiz entegre skill çalışmaları arasındadır.