KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İZİN METNİ

BU internet sitesini (britishenglish.com.tr) ziyaret ederek; Gizlilik politikası (“politika”) çerçevesinde British English bünyesindeki Merkez ve şubeleri tarafından yürütülen eğitim kursları kapsamında, kitlesel bilgilendirme, proje finansmanı veya da kurs hizmeti satın alma hizmetlerinden (“Hizmet”) yararlanmak ve söz konusu hizmet’in sağlanması süreçlerinin planlanması ve icrası, iyileştirilmesi, mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, biz kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçları gözetilerek özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması adına gerekli olan aktivitelerin planlanması için, site içi kullanım verilerimin, ödeme işlemi için gerekli olan verilerimin, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (“GPDR”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) uygun olarak toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, gerektiği taktirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm ortaklarımız olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, Gizlilik Politikası’nın her bir sayfasını eksiksiz şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.