Avrupa Dil Ödülü

Ülkemizde İngilizce eğitiminin deneyimli temsilcisi kurumumuz, Multilingual Club ile Avrupa Dil Ödülü Teşvik Belgesi ile onurlandırıldı. Aynı anda birden çok Avrupa dilini temel düzeyde öğretmeyi amaçlayan proje kapsamında öğrencilere gelecekteki ingilizce eğitimlerini daha sağlıklı planlamaları konusunda ışık tutulmaktadır.

Avrupa Dil Ödülü Teşvik Belgesi’ni Multilingual Club projesi ile alan British English ekibi, projeyi 1 yılı aşkın süredir uygulamaktadır. Projede amaç öğrencileri birden fazla dili öğrenmeye teşvik etmektir.Proje bir ücret karşılığında yapmılmamaktadır ve eğitim anlayışımız doğrultusunda projeye gönül vermekteyiz. “Projemiz özetle öğrencilerimizin belli bir İngilizce seviyesinden sonra diğer Avrupa dillerini öğrenmeye teşvik edilmesi ile ilgili. A2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip öğrencilerin rahatlıkla katılabileceği bu çalışmada, öncelikle diller arası benzerliği vurgulayarak, öğrenmeye motivasyonu artırdık.

İngilizce ile Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Türkçe ile Yunanca arasında sesletim ve yazılım olarak benzer bazı güncel kelimeleri aldık, görsel materyal aracılığı ile bu kelimeleri kısa sürede kavrattık, ardından hedef dilde A1 seviyesinde öğrenim gerçekleştirdik ve son olarak da hedef dilin konuşulduğu ülkenin kültürünü tanıttık. Bu çalışma sonucunda öğrencilerimiz hem başlangıç seviyesinde 5 Avrupa dilinde eğitim almış hem de kültürleri tanıyarak genel kültürlerini geliştirmiş oldular.”

Bu projede hedefimiz İngilizce’de A2 seviyesine gelen öğrencileri diğer Avrupa dillerini öğrenmeye teşvik etmek, bu sayede öğrencilerinin gelecekteki eğitimlerini daha sağlıklı planlamalarına ışık tutmaktır. Projenin ilgi çekici sonuçlar doğurmuştur; “Çalışmamızın en ilgi çekici sonucu, A2 İngilizce seviyesindeki öğrencilerimiz normalde derslerde İngilizce sorulan sorulara hep Türkçe karşılıkla cevap verme eğiliminde iken, bu çalışma sırasında kendilerine örneğin Almanca soru sorulduğunda İngilizce de yanıt vermeye başlamaları oldu.

Çalışmamız hem öğrencinin İngilizce’de edindiği bilgi birikiminde farkındalık hem de yabancı dili benimsemesi açısından ciddi olumlu sonuçlar oluşturdu. Eğitim metodu olarak da öğrenciye büyük oranda fayda sağlayan bu projemiz, halen şubelerimizde devam etmekte. Bu çalışmamızı yurtiçi ve yurtdışında yaygınlaştırma arzusu içindeyiz. Yurtdışında birçok eğitim kurumu ile Skype bağlantısı yapıp Multilingual Club sırasında interaktif ders işliyoruz”