Eğitim Destek Hizmetleri

Ear Master

Duyduğunu anlayıp, yanıt verebilme, kelime bilgisini geliştirme ve hatta doğru yazım çalışmaları için hazırlanmış aktivitemizde, yaşanmış olan ilginç hikayeler dinleyecek, parçada geçen kelimeleri öğrenecek, sözlü olarak anladığınızı ifade edecek, son olarak da konu ile ilgili yorumlarınız için paragraf yazacaksınız.. Entegre skill çalışması örneği olan aktivitemiz, kısa sürede yabancı dilde bir çok eksiğinizi tamamlayabilecektir.

Speech Master

Sözlü iletişim becerinizi geliştirmek amaçlı planlanmış, entegre skill aktivitelerimizden olan çalışmada, konuşma konusu ile ilgili kelime ve yapı öğrenip, kısa bir okuma çalışmasının ardından, sözel anlatıma geçeceğiniz bir aktivitedir.

Commercial Master

İngilizce reklamların izlenip, yabancı kelimelerin öğretildiği ardından sözel iletişime geçildiği, son derece ilginç bir çalışmadır. Görsel ve işitsel uyaranlarla yeni yapı kavramanın hızlandırıldığı çalışmamız da entegre skills aktiviteleri arasındadır.

Hits Master

Farklı dönemlere imzalarını atmış ünlü parçalar dinlenir, yabancı kelimeler kavratılır, ardından dönemle ilgili okuma çalışması yapılır. Eğlenerek, doğru telaffuz edinme ve yeni yapılar öğrenmenizi sağlayacak aktivitemiz entegre skill çalışmaları arasındadır.

MULTILINGUAL CLUB

İngilizce’den sonra diğer Avrupa dillerini öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu ,diller arasındaki benzerlikleri irdeleyerek ispatlayan eğitim modülümüz ,güncel ortak kelime yapılarını görseller yardımı ile hızla kavratır ve diğer Avrupa dillerinde günlük hayatta temel ihtiyaçlarınızı giderecek seviyede dil öğrenimi sağlar .Bu sunumlarla Almanca,İtalyanca,İspanyolca,Yunanca ve Fransızca dillerindedir.

Ayrıca bir Avrupa ülkesinde yaşamaya başlandığında yada iş sebebi ile farklı ülkelerin insanları ile iletişime geçildiğinde kültürel farkların bilincinde olmak,o ülkenin adetlerini bilmek adaptasyonu hızlandırıp kolaylaştıracak, daha başarılı iletişim kurmanızı sağlayacaktır. Bu sebeple de MULTILINGUAL CLUB’da diğer kültürlerden eğlenceli ve faydalı kesitlerde görebileceksiniz.Tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak sunduğumuz bu club’da kullanılan dil İngilizce olduğundan İngilizcedeki eğitim sürecinize de katkıda bulunacaktır.Clubımız 2012 Avrupa dil ödülü teşvik belgesi almıştır.