Mesleki İngilizce ESP – English For Specific Purpose

Dil eğitiminde başarının ilk adımı öğrenenlerin yabancı dil öğrenimine yönelik ihtiyaç hissetmesi ve ilgi duymasıdır.Yetişkinle yabancı dil eğitimi bu açıdan küçük yaş gruplarına göre daha avantajlıdır.Yetişkinler bilinci bir şekilde dil öğrenimine iş yaşamlarında ya da sosyal hayatlarında ihtiyaç duymuşlar ve bu ihtiyaç doğrultusunda eğitime karar vermişlerdir.Başarının diğer önemli unsuru olan ilgi gerek ders akışı gerekse kullanılan yöntem ve malzeme ile sağlanabilir.

Tecrübeli kadromuzla, uzun süren araştırmalar sonucunda karar verip yurt dışından sağladığımız ESP (Özel amaçlı İngilizce) kitaplarımızla, mesleki alanlarında İngilizceye ihtiyaç duyan öğrencilerimize son derece başarılı bir eğitim imkanı sunabilmenin gururunu yaşıyoruz.

Yetişkinlere yönelik İngilizce eğitimini, Genel İngilizce, Business English (İş İngilizcesi) ve ESP (Özel amaçlı – mesleki İngilizce) olarak ihtiyaca göre gruplandırılabiliriz.

British English‘de ESP eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz öncelikle seviye tespit sınavına tabi tutulurlar ve hemen ardından ihtiyaç analiz tespiti yapılır. Bu çalışmaların ardından aday öğrencimiz A2-B1 seviyesinde İngilizceye sahipse ve mesleki alanda İngilizce eğitimi almak istiyorsa, muhasebe, hukuk İngilizcesi, lojistik, pazarlama, reklam, eczacılık, satın alma ve satış, otomotiv, havacılık, kabin ekibi, insan kaynakları, telekomünikasyon alanlarında 30 saatlik zaman diliminde tamamlanacak eğitimimize katılabilirler.

Bu eğitimlerimiz birebir yada sınıf dersi olarak iki programlanabilmektedir. Tıp, finans ve turizm alanlarında ise 90 saatte tamamlanacak eğitimler düzenlenmektedir. Mesleki İngilizcede hedefimiz kişilerin mesleklerinde ihtiyaç duydukları kelime öğretimini yapılandırırken, özellikle sözlü iletişimde dili başarılı bir iletişim aracı olarak rahatça kullanabilmelerini sağlamaktır. Meslek alanlarına özel hazırlanmış kitaplarımızın yanında bu eğitimi alan öğrencilerimize eğitimleri tamamlandıktan sonrada rahatça kullanabilecekleri, iş yaşamında günlük yapılardan oluşturulan dökümanlar sunulmaktadır.

Ders akışımız okuduğunu anlama (reading), yazma (writing), duyma (listening) ve konuşma (speaking) dil becerilerini geliştirmeye yönelik aktivitelerin eşit dağılımından oluşur ve öğrencilerimizin mesleki alanda İngilizce kullanımını çok kısa sürede başarı ile yapmalarına olanak sağlar.