İngilizce Sayılar, Türkçe Okunuşları, Telafuzları

İngilizce sayılar, Türkçe karşılıkları ve okunuşları / telaffuzları aşağıdaki tablo şeklinde verilmiştir. İngilizce sayılar, 1’den 100’e kadar olan sayılar ve 100’ün katları olan büyük sayılar olmak üzere ayrı ayrı ele alınmıştır. Yabancı dil öğretiminde Türkiye’nin en iyi ingilizce kursu BritishEnglish’te ingilizceyi doğru öğrenirsiniz.

 

1’den 10’a Kadar İngilizce Sayılar ve Okunuşları

1’den 10’a kadar İngilizce rakamlar ve Türkçe okunuşları şu şekildedir:

 SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
0 sıfır zero ziro
1 bir one van
2 iki two tu
3 üç three tıri
4 dört four for
5 beş five fayf
6 altı six siks
7 yedi seven sevın
8 sekiz eight eyt
9 dokuz nine nayn
10 on ten ten

10’dan 100’e Kadar İngilizce Sayılar (10’un katları)

SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
10 ten ten
20 twenty tventi
30 thirty törti
40 forty forti
50 fifty fifti
60 sixty siksti
70 seventy sevınti
80 eighty eyti
90 ninety naynti
100 one hundred van handırıd

10’dan 100’e Kadar İngilizce Sayılar ve Okunuşları

10’dan 20’ye Kadar İngilizce Sayılar

SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
10 ten ten
11 eleven ilevın
12 twelve tvelf
13 thirteen törtiin
14 fourteen fortiin
15 fifteen fiftiin
16 sixteen sikstiin
17 seventeen sevıntiin
18 eighteen eyttiin
19 nineteen nayntiin
20 twenty tiventi

20’den 30’a Kadar İngilizce Sayılar

SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
20 twenty tiventi
21 twenty one tiventi van
22 twenty two tiventi tu
23 twenty three tiventi tri
24 twenty four tiventi for
25 twenty five tiventi fayf
26 twenty six tiventi siks
27 twenty seven tiventi sevın
28 twenty eight tiventi eyt
29 twenty nine tiventi nayn
30 thirty törti

30’dan 40’a Kadar İngilizce Sayılar

SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
30 thirty törti
31 thirty one törti van
32 thirty two törti tu
33 thirty three törti tri
34 thirty four törti for
35 thirty five törti fayf
36 thirty six törti siks
37 thirty seven törti sevın
38 thirty eight törti eyt
39 thirty nine törti nayn
40 forty forti

40’tan 50’ye Kadar İngilizce Sayılar

SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
40 forty forti
41 forty one forti van
42 forty two forti tu
43 forty three forti tri
44 forty four forti for
45 forty five forti fayf
46 forty six forti siks
47 forty seven forti sevın
48 forty eight forti eyt
49 forty nine forti nayn
50 fifty fifti

50’den 60’a Kadar İngilizce Sayılar

SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
50 fifty fifti
51 fifty one fifti van
52 fifty two fifti tu
53 fifty three fifti tri
54 fifty four fifti for
55 fifty five fifti fayf
56 fifty six fifti siks
57 fifty seven fifti sevın
58 fifty eight fifti eyt
59 fifty nine fifti nayn
60 sixty siksti

60’tan 70’e Kadar İngilizce Sayılar

SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
60 sixty siksti
61 sixty one siksti van
62 sixty two siksti tu
63 sixty three siksti tri
64 sixty four siksti for
65 sixty five siksti fayf
66 sixty six siksti siks
67 sixty seven siksti sevın
68 sixty eight siksti eyt
69 sixty nine siksti nayn
70 seventy sevınti

70’ten 80’e Kadar İngilizce Sayılar

SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
70 seventy sevınti
71 seventy one sevınti van
72 seventy two sevınti tu
73 seventy three sevınti tri
74 seventy four sevınti for
75 seventy five sevınti fayf
76 seventy six sevınti siks
77 seventy seven sevınti sevın
78 seventy eight sevınti eyt
79 seventy nine sevınti nayn
80 eighty eyti

80’den 90’a Kadar İngilizce Sayılar

SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
80 eighty eyti
81 eighty one eyti van
82 eighty two eyti tu
83 eighty three eyti tri
84 eighty four eyti for
85 eighty five eyti fayf
86 eighty six eyti siks
87 eighty seven eyti sevın
88 eighty eight eyti eyt
89 eighty nine eyti nayn
90 ninety naynti

90’dan 100’e Kadar İngilizce Sayılar

SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
90 eighty naynti
91 ninety one naynti van
92 ninety two naynti tu
93 ninety three naynti tri
94 ninety four naynti for
95 ninety five naynti fayf
96 ninety six naynti siks
97 ninety seven naynti sevın
98 ninety eight naynti eyt
99 ninety nine naynti nayn
100 one hundred van handırıd

100’den 110’a Kadar İngilizce Sayılar

SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
100 one hundred van handırıd
101 one hundred one van handırıd van
102 one hundred two van handırıd tu
103 one hundred three van handırıd tri
104 one hundred four van handırıd for
105 one hundred five van handırıd fayf
106 one hundred six van handırıd siks
107 one hundred seven van handırıd sevın
108 one hundred eight van handırıd eyt
109 one hundred nine van handırıd nayn
110 one hundred ten van handırıd ten

100’den Büyük İngilizce Sayılar ve Okunuşları

İngilizcede 100 den büyük bir sayıyı söylemek için Türkçedeki gibi önce kaç tane yüz içerdiğini söyleriz, geri kalan kısmını ise 1’den 100’e kadar olan sayıları okuduğumuz gibi okuruz.

597 → beş yüz doksan yedi
five hundred ninety seven
fayf handırıd naynti sevın

100’ün Katları Büyük Sayıların İngilizcesi ve Türkçe Okunuşu

SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
100 one hundred van handrıd
500 five hundred fayf handırıd
1.000 one thousand van tauzınd
5.000 five thousand fayf tauzınd
10.000 ten thousand ten tauzınd
100.000 one hundred thousand van handrıd tauzınd
500.000 five hundred thousand fayf handrıd tauzınd
1.000.000 one million van milyın
1.000.000.000 one billion van bilyın