2018 Yılı YKS ve BRITISH ENGLISH

YKS sınavı ve British English Dil OkullarıBritish English, 2018 yılında YKS sınavlarına girecek olan öğrencilere, yol gösterici bir eğitim kurumudur.

Yeni sınav sistemi YKS, 2018 yılı itibari ile oluşturuldu.

Sizlerin de bildiği gibi, seçim tarihinin öne alınması sonucu, sınav tarihi; 30 Haziran – 1 Temmuz tarihinde yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile, daha önce sınavlarda uygulanan 15 dakika kuralının yeni sistemde uygulanmayacağı ifade edildi.

Siz, değerli öğrencilerimize, web sitemizde YKS Puan Hesaplama şablonu hazırladık.

YKS sınavına girecek olan öğrencilerin, British English web sayfasındaki, YKS Puan Hesaplama linkine giriş yaparak, puanlarını hesaplayabilirler.

YKS (Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı), Yabancı Dil hazırlık kursları, British English Eğitim Kurumlarında, siz değerli öğrencilerimize verilmektedir.

2018 Yılı, YKS Konu ve Soru Dağılımları;

 • Edebiyat,
 • Coğrafya – 1
 • Tarih
 • Coğrafya – 2
 • Felsefe
 • Din Kültürü ve A.B.
 • Matematik
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • İngilizce

Sınava girecek olan öğrenciler,

Sınav konuları ve YKS soru dağımı hakkındaki bilgileri, British English Eğitim Kurumundan talep edebilirsiniz.

Konu içerikleri hakkında yaşanan bazı düzenlemeler, hala devam etmektedir.

İlgili düzenlemelerin son durumlarını, sınava kadarki süreçte kurumumuzdan takip edebilir ve öğrenebilirsiniz.

Sınavdan sonraki süreçte, sınava giren öğrencilerden görüşlerini alarak, destek olmak isteriz.

2018 yılında uygulamaya sokulan, YKS sınav sistemi ile sınava girecek olan öğrencilerimize, bilgi ve tecrübelerimizi aktararak, başarılı olmaları için çalışıyoruz.

Yabancı dil sınavı

Yabancı dil testi

Soru: 80

Soru Başına Süre: 1.5 Dakika

Toplam: 120 Dakika

Yabancı Dil Sınavı ve Eğitimleri hakkında, detaylı bilgi için; British English Eğitim Kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

YKS sınavı hakkında

 • YKS sınavı 2 oturumdan oluşacak.
 • Soru sayısı 120 ye çıkarıldı.
 • Sınav süresi 135 dakika olacak.

30 Haziran ve 1 Temmuzda YKS sınavları yapılacak.

30 Haziranda,

Sabah; Temel Yeterlilik Testi (TYT),

1 Temmuzda,

Sabah; Alan Yeterlilik Testi (AYT),

Öğlen; Yabancı Dil Testi (YDT).

2018 YKS sınav sonuçları; 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

YKS Puan hesaplama cetvelinden, puanınızı hesaplayabilir, sınav konuları hakkında British English Eğitim Kurumundan destek alabilirsiniz.

Danışmanlarımız, sınava girecek olan öğrencilerimize; sınav konuları ve içerikleri hakkında, bilgi ve bilgiler vermek için yardımcı olacaklardır.

British English Eğitim Kurumu olarak, YKS sınavına girecek olan bütün öğrencilerimize başarılar dileriz.

2018 Yılı,  30 Haziran – 1 Temmuz

YKS Konuları ve Soru Dağılımı Tablosu

Coğrafya Konuları,

 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Mekansal Sentez Türkiye
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Ekonomik Faaliyetler

Tarih Konuları,

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk’ün Ölümü
 • Yüzyılın Başlarında Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum Yapısı
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • Türklerde Eğitim
 • Türklerde Sanat

Coğrafya Konuları,

 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Mekansal Sentez Türkiye
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Ekonomik Faaliyetler

 

YKS Edebiyat konuları,

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
 • Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 • İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 • Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 • Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 • Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

YKS Felsefe Grubu konuları;

 • Mantık Konuları
  1. Mantığa Giriş
  2. Klasik Mantık
  3. Mantık ve Dil
  4. Sembolik Mantık
 • Psikoloji Konuları
  1. Psikoloji Bilimini Tanıyalım
  2. Psikolojinin Temel Süreçleri
  3. Öğrenme Bellek Düşünme
  4. Ruh Sağlığının Temelleri
 • Sosyoloji Konuları,
 1. Sosyolojiye Giriş
 2. Birey ve Toplum
 3. Toplumsal Yapı
 4. Toplumsal Değişme ve Gelişme
 5. Toplum ve Kültür
 6. Toplumsal Kurumlar

YKS Din konuları;

 • Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
 • İnsan ve Din
 • İslam ve İbadetler
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
 • Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
 • İslam ve Bilim, Estetik, Barış
 • Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

YKS Matematik konuları ;

CEBİR KISMI

 • Sayılar
 • Sayı Basamakları
 • Bölünebilme
 • OBEB-OKEK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran Orantı
 • Denklem Çözme
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • İstatistik
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Parabol
 • Polinomlar
 • Toplam-Çarpım**
 • Mantık
 • Modüler Aritmetik
 • Eşitsizlikler
 • Logaritma
 • Diziler
 • Seriler
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev
 • İntegral

Fizik Konuları,

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
 • Tork
 • Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı ve Sıcaklık
 • Genleşme
 • Doğrusal Hareket
 • Bağıl Hareket
 • Dinamik
 • Atışlar
 • İş Enerji
 • Dönme Hareketi
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme-Momentum
 • Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama
 • Işık ve Gölge
 • Düzlem Ayna
 • Küresel Aynalar
 • Kırılma ve Renkler
 • Merceler ve Aydınlanma
 • Elektrostatik
 • Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş
 • Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • Elektrik Akımı ve Devreler
 • Temel Dalga Bilgileri
 • Yay Dalgaları
 • Su Dalgaları
 • Ses ve Deprem Dalgaları
 • Manyetizma
 • Elektromanyetik İndüksüyon
 • Sığaçlar
 • Alternatik Akım ve Transformatör
 • Dalga Mekaniği (Kırınım-Girişim-Doopler)
 • Elektromanyetik Dalgalar
 • Fotoelektrik ve Comptpn Olayı
 • Özel Görelilik
 • Atom Modelleri
 • Atom Altı Parçacıklar
 • Radyoaktivite
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Kimya Konuları,

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Yapısı
 • Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
 • Bileşikler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Kimyanın Temel Yasaları
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Endüstride ve Canlılarda Enerji
 • Kimya Her Yerde
 • Modern Atom Teorisi
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler
 • Kimya ve Enerji
 • Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Denge
 • Sıvı Çözeltilerde Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Bileşikler
 • Hayatımızdaki Kimya

Biyoloji Konuları,

 • Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
 • Organik Bileşikler
 • Hücre
 • Madde Geçişleri
 • DNA-RNA
 • Protein Sentezi
 • Enzimler
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Ekoloji
 • Hücre Bölünmeleri
 • Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 • İnsanda üreme ve Gelişme
 • Mendel Genetiği
 • Kan Grupları
 • Cinsiyete Bağlı Kalıtım
 • Biyoteknoloji, Evrim
 • Solunum
 • Fotosentez
 • Kemosentez
 • Bitki Biyolojisi
 • Sistemler
 • Duyu Organları

YKS İngilizce konuları;

Kelime Bilgisi (5 Soru) (1 Soru Phrasal Verb)

 1. Dilbilgisi (10 Soru)

(4 Soru Zamanlar, 2 Soru Preposition,

3 Soru Conjunction, 1 Soru Quantifiers)

 1. Cloze Test (5 Soru)
 2. Cümleyi Tamamlama (8 Soru)
 3. İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma

(6 Soru)

 1. Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma

(6 Soru)

 1. Paragraf (15 Soru)
 2. Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)
 3. Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)
 4. Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma

(5 Soru)

 1. Diyalog Tamamlama (5 Soru)
 2. Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)

2018 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı (YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ne zaman?)

ÖSYM 2018 sınav takvimini yayınladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan tarihler aşağıda yer almaktadır. BritishEnglish Yabancı Dil Okulları olarak öğrencilerimizin tüm sınavlarında her zaman yanındayız. Aşağıda yer alan sınav tarihleri haricinde ÖSYM Giriş sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, e-YDS, EKPSS, İSG, TUS başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri belli oldu.

 

ÖSYM 2018 SINAV TAKVİMİ

E-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı)

(e-YDS 2018/2 İngilizce):

Sınav Tarihi: 10 Şubat 2018
Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2018/ 01 Şubat 2018
Sonuç Tarihi: 10 Şubat 2018

(e-YDS 2018/3 İngilizce)

Sınav Tarihi: 10 Mart 2018
Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2018/ 01 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 10 Mart 2018

(e-YDS 2018/4 İngilizce)

Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018
Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018
Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018

(e-YDS 2018/5 İngilizce)

Sınav Tarihi: 12 Mayıs 2018
Başvuru Tarihi: 18 Nisan 2018/ 03 Mayıs 2018
Sonuç Tarihi: 12 Mayıs 2018

(e-YDS 2018/6 İngilizce)

Sınav Tarihi: 09 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 31 Mayıs 2018
Sonuç Tarihi: 09 Haziran 2018

(e-YDS 2018/7 Arapça/Rusça)

Sınav Tarihi: 10 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 31 Mayıs 2018
Sonuç Tarihi: 10 Haziran 2018

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)

2018-TUS 1. Dönem

Sınav Tarihi: 25 Şubat 2018

Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2018/ 18 Ocak 2018

Sonuç Tarihi: 15 Mart 2018

2018-TUS 2. Dönem

Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2018

Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2018/ 05 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 11 Eylül 2018

STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2018-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem

Sınav Tarihi: 25 Şubat 2018

Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2018/ 18 Ocak 2018

Sonuç Tarihi: 15 Mart 2018

2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem

Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2018

Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2018/ 05 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 11 Eylül 2018

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

2018-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı)

Sınav Tarihi: 18 Mart 2018

Başvuru Tarihi: 09 Ocak 2018/ 15 Şubat 2018

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2018-YDS İlkbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 01 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2018/ 15 Şubat 2018

Sonuç Tarihi: 26 Nisan 2018

2018-YDS Sonbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 09 Eylül 2018

Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2018/ 26 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 04 Ekim 2018

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2018-ALES İlkbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

2018-ALES Sonbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018

Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

2018-YKS 1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2018-YKS 2. Oturum

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2018-YKS Yabancı Dil Oturumu

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018

Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018

Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

2018-KPSS Ön Lisans

Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018

2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

2018-YDUS

Sınav Tarihi: 23 Aralık 2018

Başvuru Tarihi: 04 Ekim 2018/ 11 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 24 Ocak 2019

Neden BRITISH ENGLISH’i Seçmeliyim?

İngilizce, hepimizin bildiği gibi, dünyada konuşulan ortak bir dildir.

Dünyanın hangi ülkesinde yaşarsanız yaşayın, sizler İngilizce bilginiz sayesinde, her toplum üyeleri ile iletişime geçebileceksiniz.

Global şirketler, diğer firmalar ile ticaret yaparak iş hacimlerini yükseltmektedirler.

Sizlerin gireceğiniz; sosyal ve kültürel ortamlarda, iş görüşmelerinde veya iş seyahatlerinde, İngilizce bilginizin iyi seviyede olması gerekmektedir.

Uluslararası bir firmada çalışırken, bir çok ülkeye iş seyahatlerine gideceksiniz.

Gittiğiniz ülkelerde, farklı kültürlerde insanlar ile tanışıp iletişim kuracaksınız.

İş adamları ile toplantılar yapacak ve iş bağlantıları yapacaksınız.

Sizin, iş hayatında farklı ülkelerdeki şirketler ile yapacağınız işler için İngilizcenizin mükemmel olması gerekmektedir.

British English olarak, iş hayatındaki zorlukları ve yabancı dil konusundaki bilgi eksikliklerini bilmekteyiz.

Kurumumuzdan alacağınız İngilizce eğitimi ile, sizlerin; okuma, konuşma ve anlama düzeylerinizi geliştireceğiz.

British English olarak, deneyimli kadromuz ve geçmişten gelen tecrübemiz ile, sizlere gereken eğitim olanaklarını sağlamaktayız.

Eğitimlerimiz;

Her şubemizde, başta kurumsal eğitimler olmak üzere, her yaş grubuna hitap eden, İngilizce eğitim sınıflarımız bulunmaktadır.

İngilizce eğitim sistemi, uluslararası kabul görmüş yapıya uygun olarak verilmektedir.

Eğitim, interaktif şeklinde, her bir öğrencinin eğitime dahil olması ile gerçekleşmektedir.

Uyguladığımız interaktif eğitim sistemi ile öğrencilerimizin öğrenme kapasiteleri daha fazla artmaktadır.

Temel hedefimiz, sizlerin İngilizce bilgisine hakim olmanız ve iletişimi rahat kurabilmenizdir.

British English Dil Okulu,

Öğrencilerimizin geleceğine ışık tutan bir yapıya ve eğitime önem veren kurum kültürüne sahibiz.

Öğrencilerimize sunduğumun en önemli program; eğitim destek hizmetleri dir.

Kurum olarak, İngilizce eğitimine öğrencilerimizin gözünden bakıp, olumlu ve olumsuz geri dönüşleri değerlendirmekteyiz.

Sizlerden aldığımız görüşler ile kurum olarak, İngilizce eğitim müfredatında düzenlemeler yapmaktayız.

Günümüzün yaşam koşullarına ayak uydurmak, gelişen teknolojiyi takip ederek, en iyi eğitimi vermek istemekteyiz.

Sizlere İngilizce eğitimi verilirken, teknolojiden de yararlanmaktayız.

British English kurumu olarak, öğrencilerimizin İngilizce eğitimindeki kafa karışıklığını sonlandırıp, her bir öğrencimize İngilizceyi en basit hali ile öğretmeyi istiyoruz.

Toplum olarak çok çalışıp, kendimizi geliştirmek için çabalar sarf etmekteyiz.

British English olarak, sizlere en kaliteli hizmeti ve eğitimi vermek için her gün çalışıyoruz.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Dil Eğitimi

BritishEnglish Yabancı dil okulları olarak tarihimize ufak bir gezinti yaptık ve Türk tarihinde yabancı dil eğitimi konusunda yapılan çalışmaları sizler için derledik. Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar gelinen süreci değerlendirdik.

Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı dil öğretimi genelde dini amaçlar ile örtüşmüştür. Eğitim boyutunda yabancı dil eğitimi çoğunlukla Arapça ve Farsça üzerine yoğunlaşmış, bu dillerin yapısal özellikleri üzerinde durularak bu dillerde oluşturulan yazılı eserlerin incelenmesi ön plana çıkmıştır. İmparatorluğun son dönemlerinde Batı karşısında alınan yenilgilerden sonra yenileşme çalışmaları başlamış, siyasi, ticari ve askeri açıdan Batı’yı yakalamak için yabancı dil öğretimi önem kazanmıştır.

Batılılaşma çalışmaları çerçevesinde, Osmanlı İmparatorluğu 18.yy ikinci yarısından itibaren yenileşme çalışmalarını hızlandırmıştır. Yeni okullar ve okullaşma yenilikler için ön koşul olarak görülmüştür. Bu amaçla, reformlarla birlikte Batı tarzı devlet okulları ve özel okullar da ortaya çıkmıştır. Orta dereceli okulların programına yabancı dil, Tanzimat Fermanı’ndan sonra girdiğinden, Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı dil öğrenimi ve öğretiminin gelişmesi açısından Tanzimat Fermanı’nın etkisi oldukça büyüktür. Bu süreçte okullar ilk önce yabancılar tarafından açılmıştır ve çok iyi düzeyde yabancı dil eğitimi verilmeye çalışılmıştır. Yabancı dilin artan önemi üzerine özellikle İstanbul’da hem iyi düzeyde yabancı dil öğretecek hem de devletin sivil kadro ihtiyacını karşılayacak iyi düzeyde bir okul açılması için çalışmalar hızlanmışa,çlabukuarmulan bir okul, “Galatasaray Sultanisi” adıyla 1868’de Fransızca olarak eğitime başlamıştır. İlk özel Türk okulu olan Darüşşafaka 1873 yılında derslere başlamıştır. Darüşşafaka özellikle o dönemde matematik ve fen dersleriyle, Fransızca derslerinde diğer okullardan daha iyi olmakla ün kazanmıştır.

Modern Öğrenim Sıbyan İdadi Öğrenci Genç Çocuk-Sınıfı

Cumhuriyet döneminde “Türk çocuklarını, yabancı bir dil öğrenmek için yabancı okullara gitmekten kurtarmak” (Demircan, 1988) amacıyla 31 Ocak 1928 tarihinde Türk Eğitim Derneği kurularak, 1928-1934 yılları arasında bugünkü TED koleji ortaya çıkmış, bu okul 1951 –1952 öğretim yılından sonra tamamen İngilizce eğitime geçmiştir. 1956 yıldan itibaren kolej adıyla (daha sonraki yıllarda da Anadolu Lisesi adıyla) ve deneme amacıyla yeni tür okullar açılmaya başlanmıştır.

Yüksek öğretimde de yabancı dilin ağırlığını görmek mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk kurulan yüksek öğretim kurumlarında da yabancı dilde eğitim yapılmıştır. Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn (1773), Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn (1795), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye (1831) gibi okullarda, o günlerde okutulacak Türkçe ders kitabı ve bu dersleri verecek nitelikte Türk öğretim üyesi bulunmadığından, eğitim yabancı dilde sürdürülmüştür (Demircan, 1988; Akyüz, 1993). Cumhuriyet döneminde ise, Orta Doğu Teknik Üniversitesini (ODTÜ) (1956), Robert Koleji ve daha sonraki adıyla Boğaziçi Üniversitesini (1957), Hacettepe ve Cerrahpaşa gibi bazı tıp fakültelerini ve tüm vakıf ve özel üniversitelerini yabancı dilde eğitim veren yüksek öğretim kurumları olarak nitelemek mümkündür.

BritishEnglish Yabancı Dil Okulları 1975 yılında kurulmuş Türkiye’de ilk özel yabancı dil kursu olarak diğer kurslara tarihi boyunca ışık tutmuştur. Yaptığı eğitim çalışmaları dönem dönem tüm okulları destekleyici niteliğe ulaşmıştır. Şuan halen Türkiye’de en iyi İngilizce kursu ünvanını taşımaktadır.

Görüldüğü gibi batılılaşma ile birlikte okullaşma ve okullaşma ile birlikte yabancı dil eğitimi, eğitim-öğretim sistemimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Yararlanılan kaynaklar: Journal of Language and Linguistic Studies Vol.4, No.2, October 2008 Ali IŞIK
BritishEnglish Yabancı Dil Okulları tarihi

Kariyer Tercihi Nasıl Yapmalıyım?

Her öğrenci, kariyeri hakkında kendisine ait kararları olmasını ister.

Öğrenciler, kendilerinin geleceği için kariyer hedefi yapmak ve bu yönde kendilerine profesyonel destek aramak zorunda kalırlar.

British English kurumu olarak, öğrencilerimize hizmet verilmesi amacıyla, Kariyer Danışmanlığı birimi oluşturduk.

Öğrencilerimize, kariyer hedef planları hazırlayarak destek vermekteyiz.

Kariyer Danışmanlık bölümünün, ne kadar ciddi bir birim olduğunun farkındayız.

Dalında deneyimli kadrosu bulunan British English, sizlerin isteklerine cevap verebilmek için çalışmalar yapmaktadır.

Kurum olarak amaçlarımız, sürdürülebilir çalışmalar yapmak, değişen gündem ve meslekleri analiz etmektir.

Analizlerimiz sonucu, elde ettiğimiz verilerden öğrencilerimize hangi mesleğin daha uygun olduğu konusunda danışmanlık yapmak ve yönlendirmektir.

Öğrencilerin sadece yapması gereken, British English kursunu ziyaret ederek, danışman hocalarımız ile birlikte görüşerek, gerekli olan kariyer planlama desteği hakkında bilgi almasıdır.

 1. Temel Hedeflerimiz,

Öğrencilerimize, gerçekleştirilebilir hedefler sunmak temel hedefimizdir.

Her bir öğrencimizin, gönlündeki mesleklere nasıl ulaşabileceği hakkında yol gösterici olmak isteriz.

Danışmanlarımız, destek almaya gelen öğrencilerimiz ile bire bir görüşmeler yapmakta ve çözümler sunmaktadırlar.

 1. Kariyer Danışmanlığı,

Kariyer danışmanlığı uzun bir yolculuktur.

Bu yolculukta, öğrenciye gerçekleştirilebilir hedefler sunmaktayız.

Her öğrencinin, gönlündeki mesleğe sahip olmasını, British English kurumu olarak, gönülden arzu ederiz.

Öğrencilerimizin isteklerini ve kabiliyetlerini göz önünde bulundurarak, hedef odaklı çalışmalar yapmaktayız.

Gerçekleştirilebilir hedefler nasıl belirlenir ile ilgili yazıma www.gelisimkampusu.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.