Adınız Soyadınız (Gerekli)

  Telefon (Gerekli)

  Epostanız (Gerekli)


  TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Yabancı Dil Hazırlık Kursu

  Tıpta Uzmanlık Sınavı her yıl eylül ve nisan aylarında yapılmaktadır. TUS sınavına katılacak öğrenciler mutlaka YDS Yabancı dil sınavlarından 50 üzeri puan alması gerekmektedir. Tıpta uzmanlık sınavına katılacak tüm öğrenciler için hazırladığımız yabancı dil hazırlık programı ile daha yüksek başarıyı hedefliyoruz.

  Programa kayıt olmak için yukarıdaki formu doldurmanız yeterlidir. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede size ulaşacaktır.

  TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Nedir?

  1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

  Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

  TUS İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular…

  Tus hangi saatlerde ve kaç oturumda yapılmaktadır?

  Nisan ve Eylül aylarının ikinci hafta sonu Pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilmektedir. Sabah oturumu 09.30 da Öğleden sonra oturumu 13.30 da gerçekleştirilmektedir.

  Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda tercih yapabilmek için en az kaç puan almak gerekmektedir?

  Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından İnternet aracılığıyla ilan edildikten sonra K ve ya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

  Tus hangi illerde yapılmaktadır?

  Eskiden sadece Ankara’da yapılan TUS sınavı 2012 yılından beri Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılmaktadır.

  Testlerdeki alanların soru sayıları ve testteki yüzdesi nasıldır?

  TUS için hangi yabancı dil sınavı geçerli olacak?

  Halen yapılmakta olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Eskiden yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50,000 puan alan adaylar, Eskiden yapılan TUS mesleki yabancı dil sınav sonuç belgeleri en son 2014 Sonbahar TUS’u için geçerlidir ya da ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belgesi bulunan adaylar (Eşdeğerlilik ile muaf olan adaylar Tercih aşamasında bu belgenin noter onaylı suretini dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden ÖSYM Merkezine ulaştırmaları gerekir.), diğer şartları da taşımak kaydıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir.

  Tus Bilim sınavına girebilmek için YDS den kaç puan almam gerekiyor?

  Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ‘den Yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.

  Yabancı dilden muaf olmadan sınava girebilir miyim?

  Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranmaktadır.

  Mezun olmadan TUS’a girebilir miyim?

  Henüz mezun durumda olmayan ve sınavın yapıldığı tarihte mezun olacak adaylar ilgili yönetmelik gereği bu alanda yer alan “Sınavın yapıldığı gün itibari ile (13 Nisan 2014) mezun olduğumu/olacağımı beyan ediyorum.” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

  Tus için Hangi dillerden YDS’ye girebilirim?

  Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden yüz üzerinden en az elli puan almış olmak gerekmektedir.

  Yabancı dilden muaf olmadan tercih yapabilir miyim?

  Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

  Hangi hallerde puan düşürülür?

  Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:

  1) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,

  2) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,

  3) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

  Sınavda aldığım puan kaç Tus geçerli olur?

  Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir.

  Tus’u kazandığım halde şartlarım tutmazsa ne olur?

  Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz.

  Aşağıdaki alandan eğitim danışmanımıza ulaşabilirsiniz
  //
  Eğitim Danışmanı
  Online
  Whatsapp ile hemen iletişim kur