Sadece ücretli değil ücretsiz eğitim destek hizmetleri ile de yanınızdayız.

Şunun için etiket arşivi: İngilizce Kursu

Günümüzde eğitim politikaları belirlenirken, yabancı dil eğitimi konusunda alınan kararlar, ülkelerin bilimsel, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gereksinimlerinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Son yıllarda meydana gelen teknolojik ve ekonomik gelişmeler, diğer alanlarda olduğu gibi, yabancı dil eğitimi alanında da son derece etkili olmuştur.

Avrupa ülkelerinde yabancı dil eğitiminde yapılan reform çalışmaları, Türkiye’de de benzer çalışmaların önünü açmış ve 1997 yılında yürürlüğe giren 4306 sayılı yasa ile ‘sekiz yıllık kesintisiz eğitim reformu’ gerçekleştirilmiş ve ilköğretim okullarında yabancı dil eğitiminin 4. sınıftan itibaren başlatılması esas alınmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, Türk eğitim sisteminde yabancı dil eğitimi politikalarını incelemek ve özellikle 1997 yılında gerçekleştirilen ‘sekiz yıllık eğitim reformu’ çerçevesinde 4. sınıflar için MEB Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan ilköğretim yabancı dil (İngilizce) öğretimi programını, kapsam, yöntem ve ikinci dil edinimi alanında yapılmış olan öncü araştırmalarda elde edilen bulgular açısından değerlendirmektir.

Yabancı dil konusunda yapılan bu reformların ötesinde dil öğrenimine ailelerde çok önem vermektedir. Bu sebeple BritishEnglish dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek öğretim konusunda öğrencilere yoğun destek vermektedir. Dünya dilleri konusunda da etkin çalışmalar yapan kurumumuzda 7 yaşından itibaren her bireye ingilizce eğitimi verilmektedir.

Şunun için etiket arşivi: İngilizce Kursu