İngilizce Kursu Olmadan Sadece Kelime Öğrenmek Yeterli mi?

Her dil için söylene gelen tabirler vardır. Almanca şu kadar kelime ile konuşulur; İngilizce bu kadar gibi. Bunların hepsi daha sonra Türkçe ile karşılaştırılır; “Biz ise Türkçe konuşurken şu kadar kelime kullanıyoruz.” diyerek.

Aslında her hangi bir dili yeterince kelime bilmeden konuşamazsınız. Bu bir gerçek. Günlük yaşamınızda ihtiyaç duyacağınız kadar kelime bilmek zorundasınız. İşte yukarıda bahsedilen kelime sayıları da, her dil için, bu nedenle değişiktir.

Kültürleri, sosyal yapıları, günlük yaşamda kullandıkları materyallerin sayısı gereği her toplum farklı sayıda kelimeyle günü tamamlar. Ticarette, sanatta, endüstride veya tarımda uzmanlaşmış farklı toplumların aynı sayıda ve yapıda kelimeyle kendilerini ifade etmeleri düşünülmez.

İngilizce için de aynı şey söz konusudur. Yüzyıllardır, ticaret ve endüstride dünyanın lokomotif gücü olan bir toplumun dili de doğal olarak çok çeşitlenmiş ve derinleşmiştir. Bu nedenle İngilizce için önemli sayıda kelimenin öğrenilmesi gerekir.

Kelime öğrenme konusunda kendinizi iyi hissediyorsanız, aynı zamanda “ben bu işin altından kolayca kalkarım” şeklinde bir düşünceye de sahip olabilirsiniz. O zaman İngilizce kursları neden var?

İngilizce kursu olmadan da bu iş halledilebilir. Mi?

Bu sorunun cevabı kesinlikle; “hayır.”

İngilizce ve Türkçe ayrı dil ailelerinin üyeleridir. Kelime ve cümle yapıları farklıdır. Sadece kelime öğrenerek sağlayacağınız en önemli kazanç iyi bir zihin egzersizi olacaktır. İngilizce öğrenmek için bu kelimeleri, cümlenin içinde doğru yerde ve doğru biçimde kullanmanız gerekir.

Üstelik İngilizce için bu kelimelerin dışında, ekli bir dil olmaması nedeniyle kullanılan başka yapılar da bulunmaktadır. Ayrıca öğrenme bir süreç olarak tekrara, tekrar ise bir disipline ihtiyaç duyar. İşte bu disiplini sağlamakta, İngilizce Kursları çok önemli bir görev üstlenirler.

BritishEnglish İngilizce Kursu 40 yılı aşan tecrübesi, kurum kültürü ve güçlü vizyonu ile İngilizce kursları arasındaki yerini almıştır ve lider eğitim kurumu vasfıyla hizmet vermeye devam etmektedir.