ÇOCUKLARIN İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE TÜRKÇE KULLANIMI

, ,

British English Dil Okulları Eğitmenleri olarak biz, dilin iletişim aracı olduğu gerçeğinden yola çıkarak düzenlediğimiz eğitim sistemimizde, özellikle küçük yaş grubunun dil öğreniminde Türkçe kullanımını gerekli görmüyoruz. Bunun çok geçerli bir kaç nedeni vardır. Öncelikle çocuğu çeviri yöntemine alıştırmak, ileride akıcı konuşmasını olumsuz etkiler. Öğrenme sürecini uzatır. Çocukta diller arası benzerlik ve genelleme yapma çabası oluşturur.

Ufak yaş grubu İngilizce eğitiminde, öncelik ilgi çekici ders akışı olduğundan, tüm sistem oyun düzleminde kurulur ve oyun oynarken iletişim kurma ihtiyacı ile suni güdüleme oluşturarak dil öğretilir. Bol bol resim- şarkı ders akışında mevcuttur. Sık tekrarlarla bilginin uzun dönemli hafızaya depolanması sağlanır. Ayrıca, genel kanının aksine bir dil öğrenirken başka bir dile gerek yoktur, bu sebeple de çeviri ve Türkçe açıklama yapmak gereksiz, hatta sakıncalıdır. Elbette bazı eğitmenler Türkçe açıklama yapmayı, daha kolay bulabilirler fakat anlama ve öğrenme arasındaki farkı irdelediğimizde ana dil kullanımının sadece anlamayı hızlandırdığı bu noktada eğitmene fazladan biraz zaman kazandırdığı diğer taraftansa ana dil kullanmadan yapılan eğitimde çocuğun görsel ve işitsel olarak dile daha fazla maruz kalabildiği ve beyinsel işlevlerini hızlandırdığını, son olarak da, çocuk dilin iletişim aracı olduğu gerçeğini deneyimlediğinden konuşma tutukluğu yaşamayacağı dikkate alınmalıdır.