Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı Yayınlandı

Yabancı Dil eğitiminin yaygınlaşması ve öğrencilerin en az bir yabancı dile sahip olması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaları an be an takip ediyoruz. BritishEnglish Yabancı Dil Okulları olarak müfredatta gerçekleşen değişiklikleri ve yenilikleri alanında uzman öğretmen kadromuzla takip ediyoruz.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve yabancılar için Türkçe derslerinin yanı sıra tüm dünya dillerinde 1975’ten bu yana öğrencilerimize önemli ölçüde destek eğitim sağlıyoruz.

İLGİLİ DUYURU AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı: 43769797-10.07.01-E.13998194

Konu: Ortaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulaması 15.09.2017

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:

  • a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2017 tarihli ve 10 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi
  • b) 24/08/2017 tarihli ve 105 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki ”Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı.”
  • c) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 20.06.2017 tarihli ve 43769797-20-E.9461268 sayılı Makam Onayı
  • ç) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 17.08.2017 tarihli ve 43769797-20-E.12398344 sayılı Makam Onayı
  • d) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 17.08.2017 tarihli ve 43769797-20-E.12438428 sayılı Makam Onayı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırdığı ve uluslararası ilişkilerin hızla arttığı günümüzde yabancı dil bilmenin önemi daha da artmış ve en az bir yabancı dil bilgisi, bireylerin mutlaka sahip olması gereken beceriler arasında yer almıştır. Çeşitli stratejik planlar ve eylem planlarında ifade edildiği üzere öğrencilerimizin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi ve müfredatta gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik tedbirler kapsamında yabancı dil öğreniminin okullarımızda daha etkin hale getirilmesine ve yabancı dil eğitiminin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

 

EKLER:

YABANCI DİL AĞIRLIKLI 5. SINIF İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

UYGULAMA OKULLARI LİSTESİ